Leasing či spotřebitelský úvěr?

Publikováno 14. 01. 2020    Čtení na 3 minuty

Volba leasingu, či spotřebitelského úvěru, je vždy velkým otazníkem pro mnoho zájemců, kteří si pohrávají s myšlenkou koupě produktů, ať už třeba vozidla, nemovitosti nebo výrobního stroje na dluh.

V tomto článku se dozvíme, jaké rozdíly mezi úvěrem a leasingem lze očekávat a jakou formu financování případně zvolit. V podstatě bude na každém z nás a samozřejmě také na našich finančních možnostech, kterou cestou se vydáme. Ve většině případů je velmi těžké se rozhodovat, kde a u koho se zadlužíme a za jakých podmínek se tzv. upíšeme. Předem je nutné upozornit, že je vždy velmi podstatné důkladné prostudování všeobecných úvěrových či leasingových podmínek, jak u spotřebitelského úvěru, tak u leasingu. Každá společnost samozřejmě poskytuje nepřeberné množství akcí, slev a výhod na které své klienty pomalu a jistě láká. Je zapotřebí si uvědomit, že ne každá výhoda, je výhodou, a ne každá sleva, slevou. Je také nutné podotknout, že úrokové sazby se liší od jednotlivých společností poskytujících nepřeberné množství produktů. Spolehlivost poskytovatelů si je možné ověřit u akreditovaných členů ČLFA (česká leasingová a finanční asociace).

Spotřebitelský úvěr

Zvolíme-li si spotřebitelský úvěr můžeme počítat s tím, že po zakoupení daného předmětu např. vozidla na úvěr, se stává vozidlo výhradně majetkem kupujícího. Kupující si v tomto případě může nakládat s majetkem podle své vůle, ať ve volbě pojištění, tak v dalších krocích. Nikdo mu nebude diktovat, jak a kde má hlásit případné pojistné události a nebude limitován souhlasem poskytovatele úvěru k výplatě pojistného plnění a dalším administrativním úkonům. Nevýhodou je, že pokud bude vozidlo odcizeno a nebude řádně pojištěno, jak diktuje leasingová společnost, budete nadále splácet úvěr a předmětné vozidlo bude v nedohlednu. Proto se úvěr užívá především u starších, ojetých vozidel, ale není to pravidlem. Další výhodou je, že úvěrová společnost nezabaví vozidlo v případě chybějících splátek úvěru. Pokud se dostanete do finanční krize, vozidlo můžete prodat a doplatit dluh, nebo hradit splátky v rámci svých možností z jiný zdrojů, a to bez větších postihů úvěrové společnosti v případě opoždění splátky. Další výhoda je zakotvena v daních, které se můžou promítnout hned po zakoupení vozidla ve formě odpisu.

Finanční nebo operativní leasing

Zvolíme-li finanční nebo operativní leasing, mějte na paměti, že pořízená věc Vám nebude říkat pane. Výhradním vlastníkem je vždy leasingová společnost s tím rozdílem, že u operativního leasingu se jedná vždy o jakousi půjčku vybrané věci a po uplynutí sjednané doby se předmět leasingu vrací pronajímateli, který poskytne předmět nový. Pronajímatel také zajišťuje celou agendu jako je pojištění, opravy servis atd. za nájemce – tedy za vás. Finanční leasing spočívá ve financování vybrané věci leasingovou společností, kde jsou striktně daná pravidla. Nájemce nemůže vozidlo prodávat, nemůže s vozidlem manipulovat ani nikterak přestavovat, či ho zkrášlovat bez svolení leasingové společnosti. V případě pojistné události musí vždy hlásit škodu leasingové společnosti a ta musí souhlasit s výplatou pojistného plnění nájemci. Pokud bude na leasingové smlouvě dluh, může pojistné plnění stáhnout na svůj účet. Je to limitující pro nájemce, který má vozidlo v servisu a servis vozidlo nevydá, dokud není zaplacena oprava. Opravou je také vozidlo částečně znehodnoceno, což leasingová společnost velmi dobře ví. Zároveň je nutné opravovat v autorizovaných servisech. Celkovou agendu opět přebírá leasingová společnost a klient tak nemá trápení s uzavřením pojistek, které bývají z pravidla velmi výhodné. Zajišťuje servisní prohlídky, popř. opravy. Součástí splátek jsou i daňové odpisy. Po zaplacení všech splátek většinou nechá leasingová společnost za předem domluvenou symbolickou cenu předmět leasingu nájemci. Nájemce se tak stává vlastníkem. V případě neplnění povinností vyplývajících z leasingové smlouvy, může nájemce očekávat tvrdé sankce a v případě vzniklého dluhu i jeho zabavení.

Na závěr je dobré připomenout, že pokud již máte naspořenou nějakou částku, je lepší sáhnout po leasingu, protože i s tímto, se u leasingu počítá. Pokud chcete čerpat úvěr, můžete čerpat i bez naspořené částky. Což je obecně rychlejší a méně problémové. Jak leasing, tak úvěr mají své pro a proti. Je nutné zvážit co pořizujete, k čemu nám to bude sloužit a kolik máme volných finančních prostředků. Nikdy se nezadlužujte za každou cenu a mějte na paměti, že se může při splácení kdykoliv, cokoliv zvrtnout.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů