Když se draží auta: jak na dražby zabavených vozů?

Publikováno 08. 07. 2019    Čtení na 3 minuty

Každý, kdo si hodlá pořídit auto, má několik možností, jakým způsobem se k němu dostat. Od koupě skutečně nového vozu u autorizovaného prodejce, přes návštěvu autobazaru a pořízení ojetiny, až po reakci na inzerát v novinách nebo na některém inzertním serveru. Existuje však i další zajímavá možnost, kterou na rozdíl od těch výše jmenovaných využívá mnohem méně lidí i přes to, že nabízí některé opravdu zajímavé výhody. Exekuční dražby automobilů se – jak již název napovídá – týkají aut zabavených v exekucích. Stejným způsobem jsou draženy i nemovitosti, elektronika nebo jakékoliv jiné předměty. V následujícím textu se ale budeme soustředit pouze na dražby automobilů. Jak taková dražba probíhá, kdo se jí může účastnit a jaké konkrétní výhody přináší?

Exekuční dražby

Cílem kterékoliv exekuční dražby je prodej zabavených předmětů za účelem získání prostředků následně použitých k uspokojení pohledávek věřitelů. Vzhledem k podstatě těchto dražeb je tak možné získat vytouženou věc za velmi zajímavou cenu. Dražby probíhají jak v klasické podobě, tj. jako kamenné dražby, i v online podobě. V prvním případě jde o dražby, které jsou pořádané ve chvíli, kdy je k dispozici dostatečný počet položek, v druhém případě může jít i o dražby jednotlivých předmětů, v našem případě automobilů.

Jak se účastnit dražby automobilů?

Exekuční dražby automobilů se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, které před vlastní dražbou prokáží svoji totožnost platným dokladem (občanský průkaz, pas, v případě právnických osob výpis z obchodního rejstříku). Výjimky představují dlužník sám, jeho manžel/manželka, soudní exekutoři, soudci či zaměstnanci soudů apod. Omezení přináší i dražby věcí, pro jejichž držení je třeba zvláštní oprávnění (např. zbrojní průkaz), to se ale dražeb automobilů samozřejmě netýká.

Vlastní exekuční dražba probíhá zcela standardním způsobem, jednání řídí soudní exekutor a platí zde stejná pravidla jako u dražeb klasického typu. Na místě musí být za všech okolností dodržován klid a chování žádného z účastníků nesmí narušovat důstojnost aukce. Důležité je ale především to, že exekuční dražby jsou bezpečné. Ve chvíli, kdy je daná věc převedena na úspěšného účastníka aukce, zanikají na ní zástavní či zadržovací práva.

Vydražitel je většinou povinen zaplatit ihned po vydražení položky nebo jejich souboru celou částku, přímo na místě dražby. V případě online dražeb je platba realizována převodem prostředků na účet soudního exekutora, pro který existuje určitá časová lhůta (typicky 3-5 dní). Pro oba případy samozřejmě platí, že pokud vydražitel není schopen vydraženou položku v dané lhůtě zaplatit, tato bude v dražbě nabídnuta znovu, tentokrát již bez jeho účasti.

Specifika exekuční dražby automobilů

U každé dražby je třeba se s položkou, o kterou máme zájem, důkladně seznámit. V případě dražeb automobilů platí toto pravidlo dvojnásob. V aukcích jsou zde nabízeny vozy, jejichž stav může sahat od špičkového až velmi špatný. Před dražbou je proto třeba vůz, o který máme zájem, důkladně prohlédnout. Klasický postup je takový, že organizátor dražby zveřejní termín, kdy je možné si danou položku z dražebního seznamu na určeném místě prohlédnout (typicky den před vlastní dražbou). U automobilů je potom ideální, pokud má zájemce o aukci možnost pozvat si na tuto prohlídku automechanika z okruhu svých známých nebo příbuzných.

Shrnutí

Obecně platí, že exekuční dražby automobilů nabízí velmi zajímavou možnost pořízení vozu za nízkou cenu (v některých případech i 60 % ceny odhadní). Dražba je až na malé výjimky přístupná každému a její průběh klasický. Vzhledem k tomu, že nabízeny jsou vozy v rozličném technickém stavu, jediné úskalí této dražby automobilů představuje nutnost pečlivé prohlídky vozu před dražbou.

Připojte se k dalším 6 000 zákazníkům a odebírejte newsletter

Souhlasím s užitím osobních údajů